Algemene voorwaarden

Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden geeft u toestemming aan de vestiging waar u uzelf inschrijft, respectievelijk 040BoksFit B.V. om doorlopend incasso opdrachten van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van 040BoksFit. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving direct contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de
voorwaarden. Met het accepteren van de algemene voorwaarden verklaart u nadrukkelijk kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden, huisregels en betalingsafspraken van 040BoksFit en zich hieraan te zullen houden. Het lidmaatschap eindigt pas als na de overeengekomen contractperiode wordt opgezegd zoals omschreven in onze algemene
voorwaarden. Het lidmaatschap eindigt dus, los van het feit of u wel of niet traint, niet automatisch!

Een opzegging geschiedt per kalendermaand. Als voorbeeld: u zegt uw abonnement op per 22 oktober. Oktober is uw zogeheten opzegmaand, november uw uitsportmaand. Uw abonnement eindigt derhalve 1 december. Zit u nog in uw vaste looptijd van uw abonnement, dan eindigt deze op het eerst volgende mogelijke moment. Deze is gelijk aan de startdatum

  • Opzeggen kan persoonlijk bij 040BoksFit
  • Na opzegging zal 040BoksFit de persoonsgegevens wissen, tenzij u nadrukkelijk toestemming verleent de gegevens te bewaren.
  • U dient zelf zorg te dragen voor een probleemloze betaling.
  • Indien 040BoksFit twee opeenvolgende termijnen geen betaling heeft ontvangen is het volledige resterende bedrag opeisbaar en zal een incassobureau ingeschakeld worden. De kosten hiervan komen voor uw rekening

– Na inschrijving dient u de 1ste training altijd een geldig legitimatiebewijs bij u te hebben. Tijdens vakantie, ziekte of verzuim wordt de contributie doorbetaald.

– Het abonnement pauzeren is alleen mogelijk met een bewijs van blessure, het abonnement kan gepauzeerd worden met een maximum van 3 maanden. Een pauzering kan alleen worden aangevraagd via www.040fit.nl/blessure-pauzeren. Bent u na 3 maanden nog steeds niet in staat om te sporten, dan dient u opnieuw een online aanvraag te doen. Hier bent u zelf verantwoordelijk
voor.

– 040BoksFit is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van je eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om de vestiging van 040BoksFit. 040BoksFit kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.

– Openingstijden en prijzen kunnen te allen tijden gewijzigd worden. 040BoksFit behoudt zich het recht voor tarieven te indexeren/wijzigen met een maximum van 7%.

– De persoonlijke gegevens van leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van 040BoksFit gebruikt.

– Uw medische gegevens kunnen worden opgeslagen indien u dit prettig vindt. Denk hierbij aan een blessure die u heeft, zodat wij hier rekening mee kunnen houden tijdens de begeleiding. De medische gegevens worden alleen verwerkt indien u daar toestemming voor verleent.

– Bij vooruitbetaling van een abonnement zal na de periode het abonnement automatisch omgezet worden naar een maandelijks incasso.

– De kluisjes die u bij ons kunt gebruiken dienen gesloten te worden met een eigen hangslotje. Een hangslotje kunt u zelf meenemen of kopen bij ons aan de balie. Wanneer er na sluitingstijd een hangslotje blijft hangen zijn wij genoodzaakt uit veiligheidsoverwegingen deze open te knippen.

– Abonnementen zijn niet overdraagbaar aan derden! Uw pas is dus strikt persoonlijk.

– Bij 040BoksFit is voor jouw en onze veiligheid cameratoezicht aanwezig. Dit om vandalisme en diefstal van jouw bezittingen te voorkomen.

Huisregels

– Bij het betreden van de club ga je akkoord met de huisregels van 040BoksFit;

– De aanwijzingen van het personeel dienen strikt opgevolgd te worden;

– Dranken mogen alleen in een afgesloten fles/bidon meegenomen worden;

– Roken en het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen is ten strengsteverboden;

– Etenswaren zijn niet toegestaan in de sportruimten;

– Bellen en fotograferen is niet toegestaan in de sportruimten;

– Het is verplicht uw persoonlijke lidmaatschapspas mee te nemen;

– Verkoop- en/of promotieactiviteiten zijn niet toegestaan zonder toestemming van 040BoksFit

– Jassen en tassen zijn niet toegestaan in de sportruimten;

– Wij raden u aan om voor het opbergen van uw eigendommen gebruik te maken van de lockers;

– Gelieve na het sporten geen kluisje bezet houden, de hangsloten die blijven hangen worden aan het einde van de dag verwijderd;

– Het gebruik van een handdoek tijdens de training is verplicht;

– Het is verplicht schone en gepaste (geen slippers of sandalen) sportschoenen en gepaste sportkledij te dragen;

– Gebruik apparatuur alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden;

– Het is verplicht om de apparatuur na gebruik te reinigen;

– Na training alle materialen terugleggen op de daarvoor bestemde plaatsen;

– Het is niet toegestaan machines onnodig bezet te houden;

– Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd;

– Ongewenste en/of gewenste intimiteiten bij 040BoksFit worden niet getolereerd en;

– Indien noodzakelijk wordt er bij overtreding van de huisregels aangifte gedaan bij de politie;

Bij het niet naleven van de huisregels behoudt 040BoksFit zich het recht voor om uw lidmaatschap te beëindigen.

Bij het niet naleven van de huisregels behoudt 040BoksFit zich het recht voor om uw lidmaatschap te beëindigen.

× Chat via whatsapp